Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

De informatie op KNVvL.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de KNVvL. Wij besteden veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van KNVvL.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De KNVvL kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op KNVvL.nl.

Knvvl.nl is een portal en geeft dus ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere personen afdelingen of organisaties worden onderhouden. Knvvl.nl kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of -pagina's.

Informatie die essentieel is voor de gebruiker, dient dus te allen tijde door de gebruiker zelf gecontroleerd te worden bij de uitvoerende of verantwoordelijke instantie.

Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via het e-mailadres communicatie@KNVvL.nl.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info