Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Instructeurs, verenigingsinstructeurs en waarnemers

Instructeurs

De KNVvL, afdeling deltavliegen, erkent de volgend instructeurs:

- Harm Abbes

- Heleen van den Bos

- Aernout Drijver

- Wim Egelmeers

- Rob in 't Groen

- René van Hoppe

- Frans Icke

- Rob van der Leeden

Clubinstructeurs

De KNVvL, afdeling deltavliegen erkent de volgende clubinstructeurs:

- Harm Darwinkel

Waarnemers / Observers

Waarnemers mogen vluchten voor een bepaalde startmethode aftekenen van mensen die reeds B2 hebben en afgetekende vluchten nodig hebben voor hun B3 aanvraag. Ook buitenlandingen in de buurt van de startlocatie kunnen worden afgetekend (buitenlandingen maken is nu immers ook een eis voor B3). Dit is gedaan om het de B2-ers iets gemakkelijker te maken een B3 aantekening te behalen en ze niet gedwongen worden een cursus bij een school hoeven te volgen. Let op, volledige overlandvluchten maken is nog steeds alleen toegestaan onder begeleiding van een instructeur.

Daarnaast bestaan er ook waarnemers voor de Duo-vlieg aantekening en de Lierist aantekening. In dit geval betreft het niet perse B2-ers, maar B3-ers die (onder begeleiding) duovluchten maken voor hun brevet en deze vluchten willen laten aftekenen, respectievelijk B2-ers of B3-ers die andere piloten (onder begeleiding) optrekken aan de lier en deze trekjes willen laten aftekenen.

Behalve voor het aftekenen van vluchten en taken kan de waarnemer ook als vraagbaak dienen en gevraagd of ongevraagd advies geven. Let op, een waarnemer is nadrukkelijk geen persoon die instructie geeft en heeft ook niet dezelfde verantwoordelijkheden. Het betreft hier B2 piloten die reeds zelfstandig kunnen vliegen en in staat worden geacht goede inschattingen te kunnen maken.

Waarnemers worden door het bestuur aangesteld en zijn piloten met veel ervaring op het gebied van de betreffende startmethode / duovliegen / lierist.

De afdeling deltavliegen kent op dit moment de volgende waarnemers:

Naam Bergvliegen Slepen Duinsoaren Lieren Lierist Duovliegen
Arne Tänzer X X X      
Gijs Wanders X X X X    
Mario Campanella X X X      
Joost Eertman X X X X    
Martin van Helden X X X X X  
Sander van Schaik X X X      
Frank Cox X X        
Coen Jansen X X        
Maarten Spoek X          
Harry Renders X X X X X  
Peter Nauta X   X X X  
Erik Severiens X X       X
Koos de Keijzer X X X X X X
André Disselhorst X X   X   X
Tanno Rutten X X X X   X
Annet Vieregge X X        
Emiel Janssen X X X      
Araldo van de Kraats X X        
Aernout Drijver           X
Robert Barnstijn           X

 

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info