Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Terug naar nieuwsoverzicht

Lelystad - status en hoe nu verder?

7 december 2017

Vliegroutes Lelystad Airport

Sinds de plotselinge bekendmaking van de hogere aansluitroutes voor Lelystad medio juni is er dagelijks overleg over mogelijke wijzigingen om de negatieve gevolgen voor de General Aviation, waaronder de sportluchtvaart, alsmede de overlast voor bewoners op de grond te beperken.

De grote uitdaging in de verschillende overleggen en consultatierondes is om te zorgen dat er daadwerkelijk rekening gehouden wordt met andere belangen dan alleen de commerciële belangen van de Schipholgroep (met een aanzienlijk staatsaandeel) en de militaire missie effectiviteit.

De routes zijn destijds gepresenteerd als enige mogelijkheid waarbij alles door LVNL doorgerekend was en zelfs het externe bureau Helios (op verzoek van de toenmalige staatssecretaris Dijksma) de technische haalbaarheid had onderzocht en gekeken naar mogelijke alternatieven. Er was op dat moment blijkbaar geen alternatief mogelijk.

Onze verbazing was dan ook groot dat de ene na de andere wijziging doorgevoerd werd. Veelal omdat er technische problemen in de route zaten, maar ook naar aanleiding van een studie die door de KNVvL aan het ministerie is aangeleverd en door Helios onderzocht is en waar zij aanbevelingen over hebben afgegeven. In overleg met de bewoners, de gemeenten en de provincies werd ook duidelijk dat het verhaal toch elke keer weer anders werd. Zelfs in de officiële zogeheten 5.11 consultatieronde Wet Luchtvaart kwamen bij iedere bijeenkomst weer nieuwe verrassingen uit de, populair gezegd, hoge hoed.

 

De laatste verrassing was het wijzigen van de classificatie van de TMA-B en TMA-E, de TMA’s waar het grootste deel van de General Aviation luchtvaart plaatsvindt. Het voorstel is nu om deze TMA’s te verlagen (!) en deze als klasse D aan te duiden. Dit waar we nu ongestoord tot FL65 en FL95 kunnen doorklimmen. Het gehanteerde argument om niet alleen het luchtruim bij de geplande routes aan te passen maar meteen maar de hele TMA is dat wel zo makkelijk is. Tuurlijk…. de regels van Eurocontrol, met daaronder de handtekening van Nederland, stellen echter dat je niet meer luchtruim mag claimen dan noodzakelijk. “Wel zo makkelijk” lijkt ons zeker niet binnen deze definitie te vallen.

 

Eind november hebben de eindverantwoordelijken voor de luchtruim aanpassingen en de routes -Michiel van Dorst (LVNL), Hendrik-Jan Dronkers (loco-SG IenW) en Dennis Luyt (Commandant Klu)- samen met de KNVvL, Teuge en AOPA onder leiding van oud-bevelhebber der Luchtstrijdkrachten Dirk Starink (bij de KNVvL in Woerden) overleg gehad over de mogelijkheden die er nog zijn voor de niet-commerciële carriers in Nederland nu de routes van Lelystad op deze onorthodoxe wijze door het land gelegd zijn. Hierbij was vooral focus op de mogelijkheden voor paracentrum Teuge. Er is daarbij enige vooruitgang geboekt om Teuge nog wat adem te geven om zich op de toekomst te kunnen voorbereiden. Niet helemaal wat de KNVvL wil, maar vooruitlopend op de voorgenomen luchtruim herziening geeft dit wat ruimte. Ook zijn door het ministerie van IenW en LVNL toezeggingen gedaan de KNVvL voortaan te betrekken in overleg aangaande het Nederlandse luchtruim.

Inmiddels is er vanuit de bewoners van Gelderland en Overijssel een advies opgesteld. Dit advies is op verzoek van het ministerie geformuleerd. Dit advies is geheel duidelijk en volledig in lijn met wat de KNVvL ook steeds benoemt: “als er niet voldaan is aan de randvoorwaarden, dan kan vliegveld Lelystad niet geopend worden voor commerciële vakantievluchten”.

Een hele duidelijke randvoorwaarde was de herindeling van het Nederlandse Luchtruim. Dat is niet gebeurd en dan kan er maar één conclusie getrokken worden: namelijk doen wat er gezegd is. Het Nederlandse luchtruim opnieuw indelen en dan pas Lelystad gebruiken voor vakantievluchten.

 

Een ander aspect van het openen van vliegveld Lelystad voor vakantievluchten is de bijzonder ongestructureerde (zeg maar rommelige) wijze waarop dit hele project verlopen is en nog loopt; vol met fouten en het achterhouden van feiten. Daarbij bevat de Milieu Effect Rapportage nog aan alle kanten onjuistheden en vindt belangenverstrengelingen plaats. De Volkskrant heeft er een lezenswaardig artikel over geschreven, dat  te vinden is via deze link. Wie vindt de vakantievluchten vanaf Lelystad nu zo belangrijk dat de luchtvaartbedrijven die daar nu gevestigd zijn maar moeten wijken en de Nederlanders (en toeristen uit het buitenland) hun leefplezier moet worden afgenomen?

De minister zegt, terecht, dat ze slechts de opdracht van de Kamer uitvoert om Lelystad op 1 april 2019 open te stellen voor vakantievluchten. Wie is dat dan ‘de Kamer’? Iedereen wijst nu naar elkaar. In Gelderland en Overijssel zijn bewoners én politieke partijen het er wel over eens: dit kan en mag op deze manier niet doorgaan. Gaat ‘de Kamer’ naar de burgers luisteren? We zullen het binnenkort weten, want er is een debat gepland over dit onderwerp. De oproep is dan ook aan ‘de Kamer’ en minister Cora van Nieuwenhuizen om te luisteren naar het volk dat zij, als volksvertegenwoordigers, vertegenwoordigen. Dus, zorg voor een goede balans tussen economische belangen voor de Schipholgroep en de rest van Nederland. Ga eerst het luchtruim goed indelen en houdt daarbij rekening met belangen van alle luchtruimgebruikers en de bewoners van dit land.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info